Privacyverklaring

Privacyverklaring/AVG

Tennisvereniging TeVeR respecteert en beschermt uw privacy. Deze privacyverklaring informeert u over ons privacy beleid met betrekking tot onze website en de keuzes die u kunt maken in verband met de manier waarop uw gegevens verzameld en gebruikt worden.

Contactgegevens: TeVeR p/a Kapelstraat 12C 5447 AB Rijkevoort [email protected]

Verwerken van persoonsgegevens TeVeR kan op de afgeschermde gedeelte van de website en in de ledenadministratie persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de tennisvereniging, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de tennisvereniging heeft versterkt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pasfoto
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer

Verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]          

Te Ve R. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ledenadministratie
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U ook na onze overeenkomst te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of jubileum van de vereniging

Geautomatiseerde besluitvorming

Te Ve R. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een menselijke handeling tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens

Te Ve R. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u uw lidmaatschap beëindigt blijven uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit doen we voor historische doeleinden (reünie of jubileum) en om uw lidmaatschap snel te activeren bij opnieuw inschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Te Ve R. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Te Ve R. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] Te Ve R. zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.

Beveiligen van persoonsgegevens Te Ve R. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Te Ve R. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0485-371241 (tennispark) | 0653575314 (secretariaat)

Tennisvereniging TeVeR

Kerkveld 6
5447AV Rijkevoort